Regulamin Programu Lojalnościowego pod nazwą

Nie marnuję przechowuję”

 

  1. ORGANIZACJA PROGRAMU

 

1. Organizatorem programu jest Florentyna Sp. z o.o. Korzkwy 31, 63-300 Pleszew zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000100605, NIP 617-025-44-35, REGON 250507538, zwana dalej również „Organizatorem”.

2. Program trwa w okresie od dnia 14/05/2018r. do 15/07/2018r. lub do czasu dostępności towaru.

3. Program polega na zbieraniu naklejek przez klientów sklepów, które to naklejki będą uprawniały do nabycia ustalonych produktów BORMIOLI ROCCO uwidocznionych w treści ulotki promocyjnej z ustalonym rabatem i odbywa się w wybranych sklepach sieci należących do różnych podmiotów zwanych dalej „Partnerami”. Lista sklepów biorących udział w akcji stanowi Załącznik nr 1 do regulaminu, zwanych dalej „sklepami”, a każdy z nich z osobna „sklepem”.

4. W programie może wziąć udział wyłącznie osoba fizyczna będąca konsumentem, to jest dokonująca zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Wybrane produkty BORMIOLI ROCCO biorące udział w programie będą także dostępne w ofercie sklepu w cenie regularnej wskazanej w ulotce promocyjnej. Ulotka promocyjna stanowi Załącznik nr 2 do regulaminu.

6. Informacje nt. programu udostępniane są poprzez materiały promocyjne dostępne w Delikatesach Piotruś Pan , poprzez personel Delikatesów Piotruś Pan oraz za pośrednictwem strony internetowej www.delikatesy-piotruspan.pl i organizatora (www.FLORINA.pl)

 

  1. ZASADY PROGRAMU

 

1. Program dotyczy wyłącznie wybranych produktów BORMIOLI ROCCO, które znajdują się na ulotkach promocyjnych.

2. Klient sklepu, który w czasie trwania programu dokona w sklepie zakupu towarów, bez względu na ich rodzaj i markę, za minimalną kwotę 20 zł otrzymuje jedną naklejkę za każde wydane 20 zł. Za wielokrotność kwoty 20 zł klientowi przysługuje odpowiednio większa liczba naklejek (2 naklejki za wydane 40 zł, 3 naklejki za wydane 60 zł, itd.). Naklejki przyznawane są na podstawie jednego (danego) paragonu. Zakupy z kilku paragonów nie sumują się.

3. Zebranie 5 naklejek uprawnia do zakupu wybranych produktów BORMIOLI ROCCO w cenie promocyjnej.

4. Otrzymane naklejki należy przykleić w wyznaczonym do tego miejscu na ulotce promocyjnej. Po uzbieraniu wymaganej ilości naklejek klient przedstawia ulotkę przy kasie sklepu wraz z wybranym produktem BORMIOLI ROCCO , który zamierza nabyć po promocyjnej cenie.

5. Wypełniona ulotka promocyjna jest podstawą do dokonania przez osobę okazującą ulotkę zakupu wybranego produktu w cenie promocyjnej wg oferty przedstawionej w materiałach promocyjnych. Wypełniona ulotka uprawnia wyłącznie do jednorazowego zakupu promocyjnego. Wykorzystana ulotka zostanie zatrzymana przez kasjera w kasie. Zakupy promocyjne realizowane mogą być wyłącznie w sklepie i wyłącznie z odbiorem osobistym.

6. Naklejki nie podlegają wymianie na gotówkę.

7. Nadwyżka naklejek przekazana na ulotce promocyjnej nie podlega zwrotowi ani rozliczeniu rzeczowemu lub pieniężnemu.

8. Naklejki wydawane będą w kasach sklepów od dnia 14/05/2018r. do 30/06/2018r., ale każdy z Partnerów decyduje indywidualnie o terminie rozpoczęcia i zakończenia akcji w zależności od aktualnej dostępności towaru.

9. Uzbierane naklejki można wykorzystywać od dnia 14/05/2018r. do 15/07/2018r., ale każdy z Partnerów decyduje indywidualnie o terminie rozpoczęcia i zakończenia akcji w zależności od aktualnej dostępności towaru.

10. Zakup produktów w cenie promocyjnej nie przysługuje w przypadku skopiowanych, zmienionych, zamazanych lub nie zawierających wystarczającej liczby naklejek ulotek promocyjnych.

 

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Uczestnictwo w programie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub zmiany zasad programu w każdym momencie z ważnych przyczyn, tj. wyczerpania naklejek, wyczerpania zapasów produktów promocyjnych biorących udział w akcji, czy działania siły wyższej, jednakże zmiany zasad programu nie mogą naruszać praw nabytych przez klientów przed dokonaniem zmiany.

3. Do spraw nieujętych w niniejszym regulaminie, stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.


Naklejki otrzymać można robiąc zakupy w każdym z 35 sklepów Sieci Delikatesów Piotruś Pan.

Lista sklepów biorących udział w promocji Programu Lojalnościowego pod nazwą „Nie marnuję przechowuję” w których można nabyć asortyment z kolekcji BORMIOLI:

1

Delikatesy Piotruś Pan

37-700 Przemyśl

Przemyśl

Ul. Wyb. O. Św. Jana Pawła II 70

s02@ppan.pl

2

Delikatesy Piotruś Pan

38-600 Lesko

Lesko

Ul. Parkowa 2

s03@ppan.pl

3

Delikatesy Piotruś Pan

37-741 Krasiczyn

Krasiczyn

Krasiczyn 138

s04@ppan.pl

4

Delikatesy Piotruś Pan

37-550 Radymno

Radymno

Ul. Os. Jagiełły 14

s08@ppan.pl

5

Delikatesy Piotruś Pan

37-700 Przemyśl

Przemyśl

Ul. Paderewskiego 14 b

s10@ppan.pl

6

Delikatesy Piotruś Pan

37-700 Przemyśl

Przemyśl

Ul. Sikorskiego 1 b

s11@ppan.pl

7

Delikatesy Piotruś Pan

37-700 Przemyśl

Przemyśl

Ul. Mickiewicza 7

s13@ppan.pl

8

Delikatesy Piotruś Pan

36-245 Nozdrzec

Nozdrzec

Nozdrzec 235

s15@ppan.pl

9

Delikatesy Piotruś Pan

37-700 Przemyśl

Przemyśl

Ul. Franciszkańska 35

s18@ppan.pl

10

Delikatesy Piotruś Pan

37-500 Jarosław

Jarosław

Osiedle 1000-lecia 6

s19@ppan.pl

11

Delikatesy Piotruś Pan

37-500 Jarosław

Jarosław

Ul. Nartowskiej 1

s21@ppan.pl

12

Delikatesy Piotruś Pan

37-430 Jeżowe

Jeżowe

Jeżowe 4 a

s22@ppan.pl

13

Delikatesy Piotruś Pan

37-700 Przemyśl

Przemyśl

Ul. Grunwaldzka 97

s23@ppan.pl

14

Delikatesy Piotruś Pan

37-750 Dubiecko

Nienadowa

Nienadowa 502 c

s24@ppan.pl

15

Delikatesy Piotruś Pan

37-716 Orły

Orły

Ul. Przemyska 4

s25@ppan.pl

16

Delikatesy Piotruś Pan

37-500 Jarosław

Jarosław

Ul. Bema 2

s26@ppan.pl

17

Delikatesy Piotruś Pan

37-600 Lubaczów

Lubaczów

Ul. Sobieskiego 13

s27@ppan.pl

18

Delikatesy Piotruś Pan

37-550 Radymno

Radymno

Ul. Rynek 25

s28@ppan.pl

19

Delikatesy Piotruś Pan

35-082 Rzeszów

Rzeszów

Ul. Architektów 11

s30@ppan.pl

20

Delikatesy Piotruś Pan

37-700 Przemyśl

Przemyśl

Ul. 3-go maja 32

s31@ppan.pl

21

Delikatesy Piotruś Pan

37-205 Zarzecze

Zarzecze

Zarzecze 1 a

s32@ppan.pl

22

Delikatesy Piotruś Pan

37-200 Przeworsk

Przeworsk

Ul. Łańcucka 1 a

s33@ppan.pl

23

Delikatesy Piotruś Pan

37-220 Kańczuga

Kańczuga

Ul. Rynek 20

s34@ppan.pl

24

Delikatesy Piotruś Pan

37-755 Krzywcza

Krzywcza

Krzywcza 32

s35@ppan.pl

25

Delikatesy Piotruś Pan

37-700 Przemyśl

Przemyśl

Ul. Ofiar Katynia 16

s36@ppan.pl

26

Delikatesy Piotruś Pan

37-306 Grodzisko Dolne

Grodzisko Dolne

Grodzisko Dolne 288 d

s37@ppan.pl

27

Delikatesy Piotruś Pan

37-734 Fredropol

Fredropol

Fredropol 17

s38@ppan.pl

28

Delikatesy Piotruś Pan

37-700 Przemyśl

Ostrów

Ostrów 398

s39@ppan.pl

29

Delikatesy Piotruś Pan

38-540 Zagórz

Zagórz

Ul. Piłsudskiego 14

s40@ppan.pl

30

Delikatesy Piotruś Pan

37-500 Szówsko

Szówsko

Ul. Zamojska 14

s41@ppan.pl

31

Delikatesy Piotruś Pan

37-700 Przemyśl

Przemyśl

Ul. Monte Cassino 40

s42@ppan.pl

32

Delikatesy Piotruś Pan

37-700 Przemyśl

Prałkowce

Prałkowce 88

s43@ppan.pl

33

Delikatesy Piotruś Pan

37-500 Jarosław

Jarosław

3go Maja 47B

s44@ppan.pl

34

Delikatesy Piotruś Pan

37-500 Jarosław

Jarosław

os. Pilsudskiego 25

s45@ppan.pl

35

Delikatesy Piotruś Pan

38-600 Bezmiechowa

Bezmiechowa

Bezmiechowa Dolna 222

s16@ppan.pl


Załączniki:

1. Regulamin

2. Naklejka


 


 

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie